Clarisketch

7-Pytagorova veta- Obvod +TROJUHOLNÍKA