Clarisketch

4-NÁJDI PRIESEČNÍKY GRAFU LINEÁRNEJ FUNKCIE S OSAMI