Clarisketch

5-NÁJDI KOEFICIENT a LINEÁRNEJ FUNKCIE